Privacy Signalha

سیگنالها با تاکید بر احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات وب‌سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد. برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت‌های سیگنالها قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد. سیگنالها با تامین امینت کاربران خود از حقوق مادی و معنویشان دفاع نموده و امنیت خرید و سرمایگزاری و مراقبت از داراییشان را تضمین می نماید. درج اطلاعات اهراز هویت ، آدرس، ایمیل و شماره تماس‌های همراه و ثابت توسط مشتری، به منزله مورد تایید بودن صحت آنها است و در صورتی که موارد فوق به صورت صحیح یا کامل درج نشده باشد، سیگنالها جهت اطمینان از صحت و قطعیت ثبت سفارش می‌تواند از مشتری، اطلاعات تکمیلی و بیشتری درخواست کند.